7 intressanta fakta om andra världskriget

Det har gått över 70 år sedan det andra världkriget nådde ett slut men det är få som inte har någon form av relation till detta historiska krig. Endel svenskar tycker per automatik illa om Tyskland till följd av detta krig. Inte bara på grund av tyska sommarstugeköp i Sverige!

Tyskland har fått göra bot för sina synder under åren då de inte bara ställde till med en Förintelse av judar, romer och människor med kroppsliga och mentala missbildningar. Kostnaderna för de skador de åsamkade sina grannländer och egen befolkning var enorma.

Det andra världskriget lämnade ett stort sår i människors medvetande och det har ännu inte läkt. Här kan du läsa fakta om andra världskriget som du inte kände till sedan tidigate.

1. Historiens mest destruktiva konflikt

Andra världskriget har beskrivits som världshistoriens mest destruktiva konflikt. Den ledde inte bara till sönderbombade städer i Europa och att miljontals människor drevs på flykt. Kriget pågick ju även i andra delar av världen som i Japan där katastrofala händelser och utspelades.

2. I USA tog skådespelare paus för att vara med och kriga

I USA så valde flera kända skådespelare att gå med i det militära för att vara med och slåss i kriget. Detta istället för att fortsätta sina karriärer i trygga USA som inte drabbades av kriget på hemmaplan.

3. Tyskarnas rasbiologi har sina rötter i USA

Tyskarna byggde sin rasbiologi på Eugenics rörelsen i USA. Eugenics har som mål att få bort avvikelser från den mänskliga rasen genom att i grund och botten avla människor och göra sig av med de som har det som uppfattas som defekter som till exempel handikapp och kroppsformer som inte gillas.

Många av de rikaste amerikanerna som Henry Ford, Warren Buffet och Rockefeller har sponsrat eugenikforskning med miljonbelopp. I senare tid har det också uppdagats att familjen Gates har djupa rötter i eugenikrörelsen. Något som han också har varit tydlig med i sin plan att dra ner på antalet människor på vår planet med hjälp av mediciner och genmanipulering.

eugenik

4. Tyskarna försökte förstöra den brittiska ekonomin

Tyskarna försökte klå sina fiender i England med bomber men inte bara det. De skickade falska räkningar över London. Detta med hoppet om att det skulle krossa den brittiska ekonomin.

5. Tyskar hölls fångar i andra länder

Tyskar togs till fånga i länder som inte låg under tysk kontroll. I Kanada hade man mer än 35 000 tyska krigsfångar i flera olika läger.

6. Nazister fick fristad i USA

Efter kriget var det många tyska forskare och intellektuella som försvann. En del av dessa återfanns senare i USA där de fått hjälp med att undkomma Nurnbergrättegångarna för att fortsätta sin karriärer och gagna den amerikanska vetenskapen. Vissa av dessa forskare var inblandade i mänskliga experiement i koncentrationsläger.

Det har skrivits en hel del om detta och inte minst inom populärkulturen. En bok på temat är Stephen Kings Sommardåd som anses vara en av hans främsta böcker.

7. Brittiska fick tre toalettpapperbitar per dag

Det var ransonering av allt i de krigsdrabbade länderna. I England fick soldaterna nöja sig med 3 toalettpappersbitar per dag.

Det andra världskriget kommer aldrig att glömmas. Det var ondskefullt och väldigt farligt för många. Utöver att tyskarna var ute efter att ta över världen så ville de också fria den från människor som de bedömde var ett ok för den mänskliga utvecklingen. De talade om övermänniskor.

Slutet av andra världskriget har inte inneburit slutet på denna filosofi om övermänniskor. Idag har vi rentav en rörelse av folk som är övertygade om att den perfekta människan i framtiden kommer att vara en kombination av människa och robot. En övermänniska och helt i linje med den nazistiska filosofin.

Andra världskriget - Intressanta bilder

Andra världskriget - Frågor och svar

Det finns beräkningar som gör gällande att kostnaderna för andra världkriget för länderna som var aktiva låg på omkring 1000 eller 2000 miljoner dollar. Men hur sätter man en prislapp på alla människor som försvann, deras egendomar, företag och alla människor som aldrig blev till eftersom deras förfäder mördades?

Var det britterna och amerikanerna från väst eller ryssarna i öst som satte stopp för kriget? Eller var det både och? Det blev svårt med tvåfrontskrig och Förintelsen kostade mycket. Det hela höll till sist inte och kriget var förlorat.

Hitler kom till makten och hade en plan om att ta över Europa och sedan resten av världen. Han hade också som mål att göra världen fri från judar och andra mindre önskvärda människor som romer och handikappade. Tyskarna tyckte att hans filosofi lät bra och röstade på den. Resten av världen gjorde inte mycket för att stoppa diktatorn tills det hela redan hade gått över styr och miljontals människor mördats.

Det hände mycket hemskt under andra världskriget. Framförallt så handlade det om en tid då utbildade människor med auktoritet gick med på att hjälpa ondskans makter framåt. Läkare jobbade med att avrätta judar och handikappade. Jurister gav rättsligt försvar till brotten. Människor protesterade inte och tittade bort av rädsla för att själva drabbas. Resultatet blev våld och mord av ett slag som vi inte sett i modern i historia och som gav sår som änni inte har läkts.

De hade inte längre resurser till att kämpa på två fronter samt fortsätta med de kostsamma avrättningarna av judar i läger spridda över hela Europa. Dessutom började deras medborgare tappa intresset för att hjälpa till med kriget. Det blev för mycket svält, död och mord även för de som kanske tyckte att det var försvarbart i början av kriget.

I Europa i länder som Tyskland, Frankrike, Polen, dagens öststater och Italien.

Man räknar med att cirka 50 miljoner människor dog under andra världskriget. Det kan ha varit mycket mer än så eftersom inte alla regioner som drabbades av morden hade väl fungerande folkbokföring samt att viss bokföring bränndes upp för att täcka för brotten av morden på judar.

Det var flera länder som hjälpte Tyskland mer eller mindre öppet. Sverige lät tyskarna transportera järnmalm gemom norra Sverige och såg till att judar fick J i sina pass så att de inte skulle släppas in i vårt land. Andra länder har också visat sig vara ett stöd för Tysklands sak med olika bidrag eller genom att helt enkelt låsa sina dörrar för judiska flyktingar som därmed inte hade någonstans förutom koncentrationsläger att ta vägen.

Andra världskriget - Relevanta tjänster

Här kan du lära dig mer om Förintelsen och även söka efter familjer.

Andra världskriget - Viktiga referenser

Här kan du läsa mer om andra världskriget.
Här kan du läsa mer om andra världskriget.
Här kan du läsa mer om rötterna till den tyska rasbiologin.

Video - Allmän information om Andra världskriget

Här är en kort sammanfattning av andra världskriget.