adhd hjälpmedel

10 smarta ADHD hjälpmedel för vuxna

Idag tycks ju var och varannan människa ha fått diagnosen ADHD så om du är ute efter ADHD hjälpmedel för vuxna är du inte ensam! ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) påverkar vuxna i olika aspekter av livet. Det kan handla om att du kräver mycket uppmärksamhet, har svårt att organisera, är väldigt impulsiv och ofta känner att dina känslor är precis överallt.

Här ska vi se på smarta ADHD hjälpmedel för vuxna. Vi börjar med att reda ut vad detta begrepp innebär. Om du kan konstatera att du inte har ADHD så ska du ändå läsa vidare och ta del av de 10 tips vi ger för de kan vara till hjälp oavsett om du verkligen har detta syndrom eller inte.

Vi kommer också att se närmre på fakta om kost och ADHD. Kosten kan ju vara ett väldigt bra hjälpmedel för en vuxen som är ute efter naturliga behandlingar och stöd.

Har du vuxen ADHD?

Du kanske får höra det som ett skämt och tar inte kommentaren om att du har ADHD på allvar. Bara för att du inte kan hålla ordning på röda dagar och vardagar eller orkar lyssna klart på någon som pratar med dig så betyder det ju inte att du har en bokstavskombination.

Fast någonstans undrar du om ditt beteende och de problem du har i livet kanske ändå beror på detta. Innan vi ser på hjälpmedel ADHD blir mer hanterbart av bör vi förstås bena ut om detta verkligen är din diagnos.

ADHD är en funktionsnedsättning som kännetecknas av ett ihållande mönster av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Även om detta ofta diagnostiseras i barndomen så kan problemen fortsätta i vuxen ålder eller ibland kanske inte kännas igen och diagnostiseras förrän man är vuxen.

Här är tecken på ADHD hos vuxna:

Ouppmärksamhet: Detta betyder inte alltid en oförmåga att fokusera. För vissa vuxna innebär det att vara hyperfokuserad på uppgifter till den grad att man tappar koll på tiden eller inte kan flytta uppmärksamheten när det behövs.

Vanliga tecken inkluderar:

 • Svårigheter att upprätthålla uppmärksamhet i uppgifter eller under samtal.
 • Förbiser ofta detaljer vilket leder till fel.
 • Svårt att organisera uppgifter och aktiviteter.
 • Tendens att undvika uppgifter som kräver långvarig mental ansträngning.
 • Förlorar ofta viktiga saker som nycklar, glasögon eller telefoner.
 • Att lätt distraheras av orelaterade stimuli.

Hyperaktivitet

Hos vuxna kan detta visa sig annorlunda än den stereotypa bilden av ett ständigt rörligt barn. ADHD hos en 4 åring kan verka mer uppenbar för att de inte ens försöker sitta stilla. Dessutom är det ju precis som med barn som har ADHD som kan bygga lego i timtal för att det är intressant så att vuxna också kan koncentrera sig då det rör ämnen som intresserar.

Symtom kan inkludera:

 • Känslor av inre rastlöshet.
 • Svårigheter att sitta still under möten eller andra sittande aktiviteter.
 • Vibrerar ofta eller knackar på händer eller fötter.
 • Känner sig ofta “på språng” som om den “drivs av en motor”.

 

svårt samtal
Det kan vara svårt att ha ett vanligt samtal med en person som har ADHD

Impulsivitet

Detta syftar på att fatta förhastade beslut utan att överväga konsekvenserna.

Tecken kan innefatta:

 • Otålighet eller svårighet att vänta på sin tur.
 • Avbryter ofta andra eller slänger ut svar.
 • Att ägna sig åt riskabla beteenden utan att överväga konsekvenserna.

Orsaker och överväganden vid vuxen ADHD

Den exakta orsaken till ADHD är inte helt klarlagd men den allmänna uppfattningen är att en kombination av genetiska, miljömässiga och neurologiska faktorer tros bidra. Hjärnavbildningsstudier har visat strukturella och funktionella skillnader i vissa delar av hjärnan hos individer med ADHD.

Samexisterande tillstånd är vanliga hos vuxna med ADHD, såsom ångestsyndrom, depression, inlärningssvårigheter och missbruk.

Fler orsaker till ADHD:

 

Inverkan på vardagen:

Arbete: Vuxna med ADHD kan kämpa med att organisera uppgifter, att hålla deadlines eller hantera tid vilket potentiellt kan påverka jobbprestationer och karriäravancemang. Det är ju inte alls säkert att det finns en arbetsterapeut för ADHD att tillgå om den som har problemen ens inser att det är detta det handlar om.

Relationer: Impulsivitet, glömska och andra ADHD-symtom kan belasta relationer med partners, familjemedlemmar och vänner. Den som inte själv har samma symtom kan tycka att det är enormt jobbigt att föra ett samtal med den som hoppar mellan ämnen hur som helst och som hela tiden avbryter för att flika in något. Ni pratar om bilreparationer och så börjar du babbla om fakta om hästar

Självkänsla: Att kämpa med dagliga uppgifter kan leda till känslor av otillräcklighet eller lågt självvärde. Särskilt när andra blir arga och kritiska till ditt beteende som du ju inte rår över.

grupp som pratar
Det kan kännas svårt att fungera i en grupp med ADHD

Diagnos för vuxen ADHD

Att diagnostisera ADHD hos vuxna kan vara mer utmanande än hos barn på grund av överlappningen av symtom med andra tillstånd och behovet av att fastställa kroniska symtom från barndomen.

En omfattande utvärdering inkluderar vanligtvis en klinisk intervju, insamling av en grundlig utvecklings- och symtomhistoria, och ofta med hjälp av standardiserade betygsskalor. Sedan ska det sägas att det inte är svart eller vitt.

Det rör sig om en gråskala. Vissa kanske inte alls behöver ADHD hjälpmedel för att klara av vardagen medan andra måste ha mycket mer än så. Frågan är också hur pass viktigt det är med en diagnos. En del tycker att det är skönt att veta varför det är svårt med koncentrationen medan andra bara blir värre av detta.

adhd diagnos

Behandling av ADHD hos vuxna

Behandling av adhd hos vuxna involverar ofta ett mångsidigt tillvägagångssätt, inklusive medicinering, psykoterapi, coaching och livsstilsförändringar.

Att förstå och erkänna ADHD hos vuxna är normalt sett avgörande eftersom korrekt diagnos och intervention kan leda till betydande förbättringar av livskvalitet. Om någon misstänker att de har ADHD är det viktigt att söka en utvärdering av en psykiatrisk specialist som har erfarenhet av att bedöma ADHD hos vuxna.

Här är typiska ADHD symptom hos vuxna och möjlig behandling:

Symptom hos vuxna Hanteringsstrategi eller hanteringsteknik
Kronisk glömskhet Använd digitala påminnelser och larm. Upprätthåll en konsekvent rutin. För en daglig planerare eller dagbok. Utse specifika platser för ofta använda föremål som nycklar och glasögon.
Svårighet att fokusera Bryt uppgifter i mindre steg och ställ in specifika deadlines. Använd tekniker som Pomodoro-metoden (korta fokuserade intervall med pauser). Begränsa distraktioner genom att skapa en dedikerad arbetsyta. Använd brusreducerande hörlurar.
Impulsivitet Praktisera mindfulness och meditation för att förbättra självkännedomen. Tänk igenom konsekvenserna innan du fattar beslut. Undvik situationer där impulsivitet kan ta överhanden (t.ex. online shopping när du är uttråkad).
Rastlöshet eller trånghet Delta i regelbunden fysisk aktivitet. Överväg att använda fidget-verktyg eller stressbollar. Ta frekventa korta pauser under uppgifter. Praktisera avslappningstekniker som djup andning eller progressiv muskelavslappning.
Svårighet att organisera uppgifter Använd uppgiftshantering som Trello eller Todoist. Prioritera uppgifter och ta en sak i taget. Ställ in specifika mål för varje dag. Håll ditt boende och arbetsutrymme snyggt för att minska yttre kaos.
Dålig tidsstyrning Använd larm och timrar för att hålla tidsscheman. Blockera specifika tider för specifika uppgifter. Undvik multitasking. Ställ in deadlines även för små uppgifter.
Låg frustrationstolerans Praktisera mindfulness för att känna igen och hantera känslor. Ta en paus och återkom till uppgiften senare när du är frustrerad. Sök feedback eller en andra åsikt när du fastnar med en uppgift. Använd positivt självprat och omformulera negativa tankar.
Humörsvängningar Delta i regelbunden träning för att stabilisera humöret. Undvik koffein eller andra stimulantia före sänggåendet. Sök terapeutiskt stöd för att hantera känslomässiga utlösare. Överväg att diskutera humörstabilisatorer eller antidepressiva medel med en psykiater.
Svårighet att göra klart Ställ in klara och uppnåeliga mål. Belöna dig själv för att slutföra uppgifter. Sök ansvar genom vänner, familj eller ADHD-coacher. För en framstegsspårare eller dagbok.

 

Här är 10 ADHD hjälpmedel för vuxna

 1. Digitala kalenderapplikationer

Appar som Google Calender eller Apples kalender tillåter användare att schemalägga händelser, ställa in påminnelser och skapa att-göra-listor. Detta kan råda bot på ovan nämnda problem med att tro att det är lördag när det är onsdag eller få för sig att det blir en lång helg två veckor innan den inträffar.

Hur det hjälper: Regelbundna påminnelser och visuella signaler kan hjälpa en individ med ADHD att komma ihåg möten, deadlines och uppgifter, vilket minskar risken för glömska eller förhalning.

kalender
En kalender som gör det lätt för dig att visualisera dina uppgifter och åtaganden är bra
 1. Tidshanteringsappar

Appar som Toggl eller RescueTime spårar hur du spenderar din tid på din enhet.

Hur det hjälper: Dessa appar ger insikter om potentiella distraktioner vilket gör att användaren kan känna igen mönster av förhalning eller ineffektiv användning av tid.

 1. Verktyg för uppgiftshantering

Verktyg som Trello, Asana eller Todoist hjälper till att dela upp uppgifter i hanterbara steg och kan användas för att prioritera och organisera dagliga aktiviteter. Detta kan vara bra privat såväl som för vuxen med ADHD som har en arbetsposition som kräver ordning och reda.

Hur det hjälper: Att bryta ner uppgifter kan få dem att verka mindre överväldigande och ge en tydlig struktur att följa vilket kan vara fördelaktigt för dem med ADHD.

Så här fungerar Asana:

 1. Medicinering

Vissa vuxna med ADHD drar nytta av mediciner som hjälper till att hantera symtom. Detta liknar den medicin som kan ges till barn och ungdomar som behöver fokusera för att ta sig genom studier.

Hur det hjälper: Mediciner kan förbättra fokus, minska impulsivitet och hjälpa till med känslomässig reglering vilket gör dagliga uppgifter och interaktioner mer hanterbara. Det är dock viktigt att vara medveten om risker med ADHD medicinering innan ett beslut om att ta den här typen av hjälpmedel ADHD mildra av fattas.

medicin hjärna
Medicin kan också påverka hjärnan
 1. Kognitiv beteendeterapi (KBT)

En form av samtalsterapi som fokuserar på att identifiera negativa tankemönster och ersätta dem med positiva. Detta kan vara en stor hjälp för att göra dig bättre medveten om din situation och vad du behöver för att klara av din tillvaro trots din diagnos.

Hur det hjälper: KBT kan ta itu med de självkänslasproblem som många vuxna med ADHD möter, hjälpa dem att utveckla strategier för att hantera och bättre hantera sina symtom. Den här typen av terapi kan absolut ge många ADHD hjälpmedel som är unika för dig som individ.

 1. Brusreducerande hörlurar

Hörlurar som blockerar bakgrundsljud kan vara bra om du tycker att det är svårt att koncentrera dig i miljöer där andra vistas och låter. Detta kan ju vara på din arbetsplats såväl som under timmar i hemmet då det är hög aktivitetsnivå.

Hur det hjälper: Många personer med ADHD distraheras lätt av yttre stimuli. Dessa hörlurar kan hjälpa till att skapa en fokuserad miljö. Detta särskilt i bullriga miljöer.

brusreducerande hörlurar

 1. Mindfulness och meditationsappar

Appar som Headspace eller Calm erbjuder guidade meditationssessioner. Det finns också podcasts som kan guida dig genom den här typen av meditation som har en lugnande påverkan och bidrar med ökad fokus.

Hur det hjälper: Mindfulness och meditation kan hjälpa till att förbättra uppmärksamheten, minska impulsiviteten och främja avslappning.

 1. Regelbunden fysisk aktivitet

Delta i övningar som att jogga, simma eller till och med bara gå. Det kan göra stor skillnad att syssla med någon form av sport eller bara röra på sig regelbundet för att få upp pulsen.

Hur det hjälper: Fysisk aktivitet kan hjälpa till att minska ADHD-symtom genom att förbättra humöret, öka dopaminnivåerna (en signalsubstans som ofta är låg hos personer med ADHD) och ge ett hälsosamt utlopp för överskottsenergi. Det finns studier som visar att detta fungerar.

Så hjälper träning vid ADHD:

 

 1. Professionell coachning

ADHD-coacher, eller en arbetsterapeut ADHD, är specialiserade på att hjälpa vuxna att hantera sina ADHD-symtom. De kan hjälpa med metoder för arbetsplatsen såväl som med ADHD hjälpmedel i hemmet.

Hur det hjälper: En coach kan tillhandahålla personliga strategier, rutiner och ansvarsskyldighet vilket hjälper en individ att hålla sig på rätt spår med sina mål.

 1. Supportgrupper

Grupper där vuxna med ADHD kan dela erfarenheter, strategier och erbjuda stöd finns i varje stad och är väl värda att se närmre på. Om du jobbar med en terapeut så kan du få tips om den här typen av grupp nära dig.

Hur det hjälper: Att vara en del av en gemenskap med liknande utmaningar kan ge känslomässigt stöd, förståelse och en plattform för att dela hanteringsmekanismer.

Bonus hjälpmedel ADHD blir enklare att leva med

Andningsövningar:

Genom att jobba med din andning så får du en form av meditation men också fysisk hjälp. Korrekt andning kan påverka mycket mer än hur du känner dig mental. God syresättning och en bra balans mellan syre och koldioxid är viktigt för att din kropp ska orka med. Detta särskilt då du har ett beteende som drar väldigt mycket energi.

Du kan hitta andningsövningar via appar, podcasts och givetvis också med hjälp av kurser som yoga där detta är en naturlig del av övningarna.

Hur mycket spelar kosten in?

Det här är något vi måste ta upp för som vuxen kan du ju faktiskt bestämma helt och hållet vad du äter. Kost och näring kan spela en roll för symptomen och hanteringen av ADHD, även om förhållandet är komplext och mångfacetterat.

kost adhd

Här är några viktiga punkter om sambandet mellan kost och ADHD:

Livsmedelstillsatser och konserveringsmedel

Vissa studier har föreslagit att en del matfärger och konserveringsmedel kan öka hyperaktivt beteende hos vissa barn med ADHD.

Misstänkta ingredienser inkluderar:

 • Natrium benzoat (ett konserveringsmedel)
 • Sodium benzoat
 • Vissa matfärger
 • Aspartam
 • Monosodiumglutomat

Men även om det finns bevis för att vissa barn kan vara mer känsliga för dessa tillsatser så är den allmänna konsensus att dessa inte är primära orsaker till ADHD. Du har inte mycket att förlora på att förändra din diet och försöka utesluta matvaror med dessa ämnen och olika e-nummer för att se om det gör någon skillnad för dig.

Blodsockernivåer

Dieter med mycket raffinerat socker kan förvärra hyperaktivitet och impulsivitet. Sockerhaltiga livsmedel kan orsaka en snabb ökning av blodsockret följt av en snabb nedgång, vilket kan påverka humör och beteende.

Omega-3-fettsyror

Omega-3-fettsyror är viktiga för hjärnans funktion. Vissa studier har föreslagit att barn och vuxna med ADHD kan ha lägre nivåer av essentiella fettsyror. Tillskott med omega-3 (som fiskolja) har visat blandade resultat men kan hjälpa till att minska symtomen hos vissa personer med ADHD.

Protein

Protein kan hjälpa till att förhindra blodsockerhöjningar vilket potentiellt kan dämpa hyperaktiva symtom. Mat som är rik på protein (som magert kött, ägg, bönor och nötter) kan hjälpa till att förbättra koncentrationen och fungera som en fördelaktig del av en ADHD-hanteringsplan.

Mer om protein och ADHD medicinering:

 

Järn och magnesium

Lägre nivåer av järn och magnesium har observerats hos vissa individer med ADHD. Även om tillskott kan vara fördelaktigt för dem med brister, är det viktigt att inte överdriva eftersom detta kan leda till andra hälsoproblem.

Elimineringsdieter

Vissa studier har undersökt elimineringsdieter som tar bort potentiella allergener eller känsligheter för att se om de minskar ADHD-symtom. Feingold-dieten, som eliminerar konstgjorda färg- och smakämnen, är en sådan diet. Resultaten från sådana studier är dock blandade.

Tillskott av mikronäringsämnen

Det har funnits ett visst intresse för att behandla ADHD med en kombination av vitaminer och mineraler istället för traditionella ADHD-mediciner. Vissa små studier tyder på en fördel, men mer forskning behövs.

Matkänslighet

Vissa tror att ADHD-symtom kan förvärras av odiagnostiserad matkänslighet eller allergier, med vanliga bovar som mejeriprodukter, gluten och vissa konstgjorda tillsatser. Bevisen är dock inte robust, och mer forskning behövs på detta område.

Tarmhälsa

Ny forskning har börjat utforska sambandet mellan tarm och hjärna och dess potentiella inverkan på ADHD. En obalanserad tarmflora kan påverka hjärnans funktion och beteende. Detta även om detta fortfarande är ett växande studieområde.

Det är viktigt att närma sig kostförändringar med försiktighet. Varje individ med ADHD kommer inte att reagera på kostförändringar på samma sätt. Innan man gör betydande förändringar i sin kost eller tar kosttillskott är det alltid en bra idé att rådgöra med en dietist med erfarenhet av ADHD-hantering.

Viktigt att tänka på

När du söker stöd för ADHD är det viktigt att komma ihåg att det som fungerar för en person kanske inte fungerar för en annan. Det här är ofta en process av försök och misstag för att hitta den bästa kombinationen av stöd som är skräddarsydda för en individs unika behov.

Ge inte upp och testa olika typer av ADHD hjälpmedel för att se vad som fungerar för dig. Många gånger så kommer du kanske att märka att det hjälper lite men inte helt. Om du fortsätter med det hjälpmedel som ger något och adderar fler så kanske du till sist ser en större skillnad.

Några inspirerande fakta om ADHD

ADHD kan ofta skildras i ett negativt ljus, men det finns många aspekter av tillståndet som kan vara inspirerande och ge unika styrkor:

Unikt tänkande: Många vuxna med ADHD har ett unikt sätt att tänka på vilket ofta leder till kreativitet utanför boxen. Detta kan vara en ovärderlig egenskap i yrken som värdesätter innovativa idéer, såsom konst, marknadsföring och entreprenörskap.

Höga energinivåer: Även om hyperaktivitet ibland kan vara en utmaning så kan det också innebära att vuxna med ADHD ofta har en gränslös energi som kan kanaliseras till produktiva uppgifter, sporter eller andra passionerade sysselsättningar. Med rätt fokus kan denna energi leda till betydande prestationer.

Intensivt fokus (hyperfokus): Även om distraktion är ett känt kännetecken för ADHD, är baksidan förmågan att hyperfokusera. När en individ med ADHD verkligen är engagerad i en uppgift eller hittar något de brinner för, kan de fokusera intensivt i timmar och ofta producera högkvalitativt arbete på kort tid.

Motståndskraft: Att leva med ADHD innebär att möta utmaningar som andra kanske inte upplever. Detta resulterar ofta i att vuxna med ADHD utvecklar en stark känsla av motståndskraft. De lär sig att navigera i en värld som inte alltid är anpassad till deras sätt att tänka vilket kan leda till en robust uppsättning hanteringsstrategier och en tuff, uthållig karaktär.

Empati och förståelse: Många vuxna med ADHD, som har ställts inför sina egna utmaningar och stigmatiseringar, utvecklar ofta en djup känsla av empati för andra. De kan ha större förståelse för andras kamp vilket gör dem till utmärkta vänner, partners och kollegor som kan erbjuda stöd och medkänsla.

adhd - Viktiga referenser

Detta är ett förbund som kan vara till hjälp om du eller en anhörig lider av ADHD.
Underbara ADHD har utbildningar och stöd att ge till privatpersoner och pedagoger.